0978.008.055

THIẾT KẾ, CUNG CẤP, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC HỒ BƠI 5 CĂN VILLA (08 CHẾ LAN VIÊN, NGŨ HÀNH SƠN, ĐÀ NẴNG )

Thông tin dự án

  • Chủ đầu tư : Chú Thứ  ( Công ty Mai Anh )
  • Địa chỉ : 08 Chế Lan Viên, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
  • Hạng mục : Thiết kế, cung cấp, thi công thiết bị xử lý nước hồ bơi
  • Diện tích : 35 m2
  • Kinh Phí : …..
  • Thời gian lắp đặt : 4 tháng
  • Năm hoàn thành : 2021

Hình ảnh dự án

HỒ BƠI KHI ĐÃ VÀO NƯỚC THỬ MÁY

PHÒNG BƠM TẬP TRUNG

CÔNG TÁC LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TRÊN HỒ

CÔNG TÁC LẮP THANG HỒ BƠI