0978.008.055

THIẾT KẾ, CUNG CẤP, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC HỒ BƠI RIVA VŨNG TÀU HOTEL (03-05 THÙY VÂN, VŨNG TÀU, BÀ RỊA VŨNG TÀU)

Thông tin dự án

  • Chủ đầu tư : Anh Hòa
  • Địa chỉ : 03-05 Thùy Vân, TP Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
  • Hạng mục : Thiết kế, cung cấp, thi công thiết bị xử lý nước hồ bơi
  • Diện tích : 100 m3
  • Kinh Phí : …..
  • Thời gian lắp đặt : Hoàn thành
  • Năm hoàn thành : 2021

Hình ảnh dự án