0978.008.055

THIẾT KẾ, CUNG CẤP, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC HỒ BƠI SANWAN VILLA (HÒA MINH 23, LIÊN CHIỂU, ĐÀ NẴNG )

Thông tin dự án

  • Chủ đầu tư : Anh Vũ
  • Địa chỉ : Hòa Minh 23, Liên Chiểu, Đà Nẵng
  • Hạng mục : Thiết kế, cung cấp, thi công thiết bị xử lý nước hồ bơi
  • Diện tích : 30 m3
  • Kinh Phí : …..
  • Thời gian lắp đặt : Đang làm
  • Năm hoàn thành : 2021

Hình ảnh dự án