0978.008.055

Các công tác kiểm tra định kì nước hồ bơi

Xã hội ngày càng phát triển, đời sống con người ngày càng được nâng lên. Thì nhu cầu để thoả mãn các giá trị về tinh thần cũng như chăm sóc sức khoẻ cũng ngày càng được coi trọng hơn. Việc xây dựng các hồ bơi riêng tại gia đình hay các hồ bơi tư nhân đến những vùng sâu vùng xa, cùng những dịch vụ xử lý nước hồ bơi đi kèm cũng đã không còn là điều hiểm gặp.

kiểm tra định kì nước hồ bơi

Chuẩn bị đầy đủ các thiết bị cần thiết cho việc kiểm tra

Máy đo độ PH và Chlorine trong nước.

Bút đo hàm lượng chất rắn hoà tan trong hồ TDS.

Bộ thử sắt và độ cứng của nước.

Máy đo nhiệt độ nước cầm tay.

Các loại ống dùng để thử nước.

Đang cập nhật