0978.008.055

THIẾT KẾ, CUNG CẤP, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC HỒ BƠI TẠI VILLA MR. SỰ ( DUY VINH, DUY XUYÊN, QUẢNG NAM )

  • Chủ đầu tư : Anh Sự
  • Địa chỉ : Duy Vinh, Duy Xuyên, Quảng Nam
  • Hạng mục : Thiết kế, thi công thiết bị xử lý nước hồ bơi
  • Diện tích : 50 m2
  • Kinh Phí : …..
  • Thời gian lắp đặt : 2 tháng