0978.008.055

Công trình hồ bơi khu hill villa ( Laguna – Lăng Cô )

Thông tin dự án

– Chủ đầu tư: Laguna _ Lăng Cô

– Địa Chỉ: Lăng Cô – Huế

– Hạng mục thi công: cung cấp và lắp đặt thiết bị hồ bơi

– Diện Tích: .40m3

– Kinh Phí: …

– Thời gian thi công: …

Hình ảnh thi công